V-MUD NATURAL MINERAL MUD

Quy trình tạo ra sản phẩm

Nguyên liệu chính: Bùn khoáng được khai thác từ nơi sở hữu mỏ bùn Khánh Hòa – nơi sở hữu bùn khoáng lớn nhất Việt Nam

Xưởng: Sau khi khai thác, bùn được trải qua các giai đoạn tinh lọc loại bỏ tạp chất để cho ra đời bùn với chất lượng tối ưu nhất

R&D: Nơi nghiên cứu và cải tiến để cho ra nhiều sản phẩm tốt hơn

Nhà máy: Nơi tạo ra thành phẩm hoàn thiện

Đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng