V-MUD NATURAL MINERAL MUD

Tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sứ mệnh

1. Tầm nhìn
Trở thành công ty Việt Nam sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm chất lượng cao với kinm ngạch xuất khẩu hàng đầu cả nước.

2. Giá trị cốt lõi
Phát triển vì sắc đẹp và sức khỏe cộng đồng.

3. Sứ mệnh
a. Con người
Duy trì và phát triển những nhân tài trẻ vì những sáng kiến đổi mới sản phẩm.

b. Đối tác
- Kết nối đối tác
- Gắn kết bền vững
- Gia tăng sức mạnh

c. Sản phẩm
Cung cấp chuỗi sản phẩm đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và luôn đảm bảo chất lượng.

d. Hệ thống phân phối
Kênh phân phối rộng trên toàn quốc, có đại diện phân phối tại các nước trong khu vực.